قابل توجه دانشجویان ساکن مجموعه خوابگاهی صدف

جهت مشاهده راهنمای استفاده از ...


قابل توجه دانشجویان ساکن مجموعه خوابگاهی صدف

جهت مشاهده راهنمای استفاده از سامانه جامع حضور و غیاب خوابگاه ها، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

راهنما